Voorkom brand of explosie in Lithium fietsaccu’s

Veiligheid fietsaccu's

Dit is waar je op moet letten

Het is al vaak in het nieuws geweest en zelfs de grote merken stoeien ermee:  exploderende Li-ion (fiets) accu’s. Ook bedrijven als Samsung, Tesla, Lenovo e.a. hebben te maken met li-ion accu’s die ontbranden, maar hoe kan dat?
Waardoor instaat een accubrand?
Ontploft een accu nu echt zo snel als de berichten doen vermoeden? Het is zeker zo dat een accu kan exploderen. Maar de kans dat een Li-ion accu onder normale omstandigheden uit zichzelf tot een explosie leidt, is zeer klein. Moderne li-ion accu’s worden tijdens de productie namelijk aan een strenge controle onderworpen, wat de kans op ontploffing al aanzienlijk verkleint. Daarnaast beschikken de Li-ion accu’s en/of apparaten over een Battery Management Systeem die de accu cellen controleert en het laadproces beheert.
De toegepaste cellen in de accu van bekende merken als Sanyo en Panasonic voldoet bovendien aan strenge eisen.
Waar moet je op letten?
Oververhitting van de accu kan ontstaan als een accu een (interne) beschadiging heeft, of als de laadtijd langer is dan normaal. Een fietsaccu wordt gemiddeld in 5 tot 7 uur opgeladen. Is uw laadtijd veel lager, laat de accu dan nakijken door een specialist. Meestal geeft de LED indicator op de lader aan, of het laadproces voltooid is. Laat de accu niet langer dan nodig is aan de lader hangen. Heeft een fietsaccu nog maar weinig actieradius, dan heeft het geen nut om de accu extra lang op te laden, de lader zal immers na een uur al afslaan, wat duid op een versleten accupack. Koop je een nieuwe accu of wordt de accu gereviseerd, let dan op get merk van de cellen in de accupack. Onbekende merken voldoen meestal niet aan de Europese veiligheidseisen.
Beschadigde accu’s
Een van de belangrijkste risico’s is beschadiging van de accupack. Ook al lijkt er ogenschijnlijk niets aan de hand, kan na een flinke klap de interne cell een vervormen, waardoor oververhitting kan ontstaan tijden het op- of ontladen van de accupack. Ondeugdelijke laders vergroten ook de kans op beschadiging van de accu. Met beschadigde accu’s moet je voorzichtig zijn. Laadt beschadigde accu’s niet op maar raadpleeg de fabrikant.
Conclusie 
Accu’s zijn veilig…. op voorwaarde dat je ze met zorg behandelt. Lees de gebruiksaanwijzing goed door en geef daarbij extra aandacht aan het laadproces. Dat betekent dat je ze oplaadt volgens de laadinstructies van de fabrikant met een goedgekeurde lader en bij normale omgevingstemperaturen.
Facebooktwitterlinkedin